Vidareutbildning

För att säkerställa att även våra instruktörer inspireras och utvecklas i sin träning och sitt ledarskap, uppmuntrar och subventionerar klubben instruktörernas delaktighet i läger och utbildningar. Läger hålls ett par gånger per termin både inom och utanför Stockholm och är ett bra sätt för alla medlemmar att vidareutveckla sin egen teknik genom intensiv träning av hög kvalitet. 

Därtill erbjuder Svenska Karateförbundet utbildningar för att vidareutveckla instruktörers ledaregenskaper. Alla instruktörer i Nackas Karateklubb uppmuntras att successivt gå igenom denna utbildningstrappa:

 

 • PLATTFORMEN, SISU – Barn och ungdomsledarutbildning. 
 • BAS 1, Karateförbundet – För dig som leder och planerar träningen för en grupp. 
 • BAS 2, Karateförbundet – För dig som leder och planerar träningen för en klubb.

 

Läs mer om kurserna längre ner på sidan. Det är upp till varje instruktör att hitta lämplig tid och boka in sig på dessa kurser. Mer information och tider för kommande utbildningstillfällen publiceras på:

Karateförbundets hemsida

SISUs utbildningssida (sök på Stockholms distrikt, och utbildningsnamn Plattformen)

Plattformen

Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå heter Plattformen och vänder sig till tränare och ledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år. Här ges tränare och ledare möjlighet att lära sig grunderna för hur de blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar.

En Plattformenutbildning är på mellan 15-20 timmar. Plattformens timplan så är timmarna uppdelade på fyra områden enligt följande:

 

 • Barnet och ungdomen i centrum (3 timmar)
 • Ditt ledarskap (4 timmar)
 • Barns och ungdomars utveckling (4 timmar)
 • Pedagogik i praktiken (2 timmar)

 

Resterande 2–7 klocktimmar används för att förstärka eller fördjupa de områden som passar den aktuella målgruppen. Plattformen genomförs efter behov och erbjuds vid minst två tillfällen per termin i varje distrikt. Formen kan variera från lärgrupp till en helgutbildning, men basinnehållet är detsamma över hela landet. 

BAS1

BAS 1 är den första kursen i Svenska Karateförbundets nya utbildningsstege. Det här är en kurs om sammanlagt fyra dagar fördelat på två helger med självstudier mellan kurstillfällena. Vi riktar oss till dig som har varit verksam som instruktör en tid och nu vill få nya praktiska verktyg att jobba med på mattan. Kursen omfattar både teori och praktik.

Innehåll:

 

 • Ledarskap
 • Instruktion
 • Inlärning
 • Träningslära
 • Idrottsskador
 • Kost