Nacka Karates Vision

Vi vill vara en inkluderande förening där alla (barn, ungdomar och vuxna), oavsett bakgrund och förutsättningar kan träna och utveckla sin karate tillsammans och umgås i och utanför sin idrott. 

I dojon respekterar vi kunskap och delar i sann budoanda med oss av det vi lärt. 

När vi växer som människor skapar vi förutsättningar för starka och trygga individer som kan förmedla budskapet vidare.

 


 

Nacka Karates Värdegrund T.R.U.S.T

Nacka Karate har en värdegrund som vi kallar T.R.U.S.T. Den bygger på värdeorden Tillsammans, Respekt, Utveckling, Säkerhet och Trygghet. Inom varje område har vi nedan tagit upp ett antal punkter som vi ser som vår värdegrund.

 

 1. Tillsammans
  1. Att träna I vår förening är en gemenskap, i och utanför dojon, och man ska alltid känna sig välkommen.
  2. Vi strävar alltid efter att vara en god kamrat och vara goda förebilder för varandra.
  3. Nacka Karate har som mål att vara en förening där man ska ha möjlighet att vara kvar under hela sitt aktiva liv.
  4. Vi tränar och utvecklas tillsammans och delar med oss av våra kunskaper till varandra.
 2. Respekt
  1. Vi strävar mot att minska motsättningar mellan människor. Vi försöker motverka motsättningar som beror på ålder, kön, etnicitet, religion och förutsättningar fysiskt, ekonomiskt och psykosocialt.
   1. Vi tror och verkar för jämställdhet mellan könen där personens val av könstillhörighet accepteras och stödja av föreningen. Alla ska ges samma möjlighet och resurser att utvecklas som individ och Karateka.
   2. Miljön ska motverka nedsättande och sexualiserande omdömen. Att alla med olika sexuell läggning ska känna sig lika välkomna i föreningen.
   3. Vi tror på och verkar för att alla personer oavsett hudfärg och kulturell bakgrund ska känna sig välkomna. Vi motverkar alla rasistiska åsikter och omdömen
  2. Nacka Karate följer demokratiska principer och det innebär att alla medlemmar kan göra sin röst hörd
 3. Utveckling
  1. Nacka Karate är en förening som främjar utveckling och ansvarstagande hos individen.
  2. Våra instruktörer ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna ge en trygg och säker vägledning av eleverna.
  3. Alla ska ges förutsättningar för att utvecklas inom karaten och att kunna uppnå de mål man satt upp.
  4. Var och en tränar alltid efter sin bästa förmåga.
 4. Säkerhet
  1. Instruktörer och elever ska vid träningstillfällen vara rena samt att alltid ha en ren träningsdräkt, ha kortklippta naglar och att inte bära smycken, hårspännen eller liknande som kan skada någon annan vid närkontakt.
  2. I vår träning måste man alltid respektera varandras styrkor och svagheter för att aldrig skada någon fysisk eller psykiskt
  3. Nacka Karate accepterar inte, och vill aktivt motverka, alla former av doping och missbruk av droger och alkohol.
 5. Trygghet
  1. Nacka Karate ska vara en trygg och säker plats.
  2. Vi har tydliga regler (Dojo kun) som innebär att man ska vara lojal och visa respekt mot sina träningskompisar och instruktörer, man ska hälsa artigt och ödmjukt på alla i dojon.
  3. Alla former av mobbing ska aktivt motverkas av föreningens medlemmar.