Tävlingsträning

Tävlingsträning planeras utifrån aktuella tävlingar som Nacka Karate ska delta i. Vi har inga specifika stående pass varje vecka. Tävlingsträningen planeras dels in på ordinarie pass för de karatekas som ska tävla. Det krävs även specifik tävlingsträning och denna planeras in utifrån behov och kommuniceras då till aktuell tävlingsgrupp via coacher och hemsida.