Tävlingsregler

Regelverk för tävlingar publiceras av domarkommittén på Svenska Karateförbundets hemsida:

http://www.swekarate.se/Tavling/reglerdokument/

Nedan hittar du direktlänkar till några av de viktigaste dokumenten.


Regelverk Kata och Kumite (bl a om klädsel)

http://www.swekarate.se/Tavling/reglerdokument/RegelverkKataKumite/

Regeltillägg för barn

http://www.swekarate.se/globalassets/svenska-karateforbundet-tavling/tavling/info--dokument/regeltillagg-for-barntavlingar_januari_2016.pdf

Instruktion för coachning av barn

http://www.swekarate.se/globalassets/svenska-karateforbundet-tavling/tavling/info--dokument/coachning-av-barn.pdf

VIKTIGT: Samtliga tävlande i Kata och Kumite måste från och med 14 års ålder ha giltigt TÄVLINGSKORT med sig för att tävla.