Karatekul

Karatekul är våra grupper för de yngsta barnen (från 6 år).
Under lekfulla former tränar vi in grundläggande karatetekniker som blockeringar slag och sparkar.
Vi tränar in alla grundformer, samt smidighet och balans.

Vi tränar även på att lyssna och bibehålla koncentrationen under hela passet, för att på så sätt visa respekt för varandra och sin tränare.

De yngsta barnen kan träna ihop med en förälder eller annan vuxen som vill vara med. I fortsättningsgruppen tränar barnen och de vuxna samtidigt men i olika grupper.

Vi pratar svenska med barnen men börjar lära in enkla ord på Japanska så som räkna till 10, höger och vänster etc.