Wado Ryu - Utvecklat av Hironori Ohtsuka

Wado Ryu Karate-Do är en sammanslagning mellan Te som kom från den Okinawianska huvudstaden Shuri och en gammal japansk Jujutsustil, det stridssystem som bl a de japanska samurajerna använde sig av.

Ohtsuka började träna Jujutsu i sin mors farbrors dojo på grund av sin dåliga hälsa. År 1910 flyttade han till Tokyo där han studerade på Wasedauniversitetet. Första juni 1921, på sin trettionde födelsedag, invigdes han av sin lärare Nakayama i de allra djupaste och svåraste teknikerna i Shinto Yoshinryu Jujutsu. Han blev nu den fjärde stormästaren inom stilen.

Då karate började bli populärt i Japan på 1920-talet började Ohtsuka träna av ren nyfikenhet. Som lärare hade han Gichin Funakoshi, Kenwa Mabuni och Motobu. Han tränade alltså Shuri-Te.

Resultatet blev en sammanslagning av de båda stilarna plus Ohtsukas egen teori om avancerad kroppsförflyttning, så kallad taisabaki, bestående av bl a nagashi, kawash och irimi. Dessa sätt att flytta kroppen på var hämtade från den japanska svärdkonsten. T ex nagash innebär att man vrider höften på så sätt att de attakerade ytorna på kroppen flyttas i sidled och att man på så sätt undviker att bli träffad, detta sker samtidigt som man kontrar med antingen ett slag eller ett svärdshugg. Ohtsuka strävade också efter en så långt utvecklad enkelhet i teknikerna som möjligt. Han gjorde om de sexton kator som ingick i Shuri-Te (det som sedan kom att bli Shotokan Karate-Do) till att följa hans egna principer.

Hans teorier fungerade så bra att de första offentliga tävlingarna i Japan, som för övrigt kan liknas vid Pankration, dominerades nästan helt av Wado Ryu. Idag vinns ca 60 procent av medaljerna i ett världsmästerskap av Wado Ryu-studerande.

Wado Ryu - Tre olika grenar

1938 fick Hironori Ohtsuka sin egenutvecklade Wado Ryu registrerad som egen Karate stil under namnet Shinshu Wadoryu Karate-Jujutsu. 1964 bildades Japans Karatedo Foundation (JKF) för alla stilar. Wado ingår som en av de större stilarna.1967 bytte Wado organisationen namn till Wadokai.

1980 utbröt en konflikt mellan Hironori Ohtsuka och Wado Kai organisationen. Hironori Ohtsuka klev av och Eiichi Eriguchi efterträdde honom inom av WadoKai

Hironori Ohtsuka fortsatte leda sin stil Wado Ryu, och grundade Wadoryu Karatedo Renmei. När han dog 1982 ersattes han av sin son Hironori Ohtsuka den 2:a.

1991 grundade Tatsuo Suzuki sin egen, tredje organisation Wado Kokusai (Wado International Karatedo Federation, WIKF)

Nacka Wadoryu Karate

Nacka Karate hedrar Sensei Tatsuo Suzuki och praktiserar endast Wadoryu.

Flera av klubbens medlemmar har tränat tillsammans med Sensei Tatsuo Suzuki, som även besökte Nackas dojo 2009.

Sensei Tatsuo Suzukis bild hänger i dojon och vi inleder varje pass med att hälsa honom som vår Sensei.