Gradering

Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Idrott är utmanande och spännande. I karaten finns ett graderingssystem som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden. Graderingssystemet är ett stöd i träningen och målet med systemet är att vi skall hålla en logisk och pedagogiskt riktig karateträning. Graderingssystemet är utformat för att på bästa sätt utveckla eleven att nå det svarta bältet i vår karatestil.

Under terminerna genomför vi formella graderingar då våra elever, en och en eller gruppvis, framför alla tekniker som krävs enligt aktuellt graderingshäfte framför behörig instruktör. Dessa tekniker delas upp i följande:

 • kihon (grundtekniker)
 • renrakuwasa (kombinationstekniker)
 • kumite (partekniker)
 • kata (en serie standardiserade tekniker efter ett bestämt mönster)
 • jiyu kumite (fri fighting) - för gradering till orange bälte och uppåt

Instruktören bedömer varje moment, och ger efter genomförd uppvisning muntlig återkoppling. Om tillräckligt god teknik uppvisas så erhåller eleven nästa grad med tillhörande bälte. 

Gradering av barn

Att genomföra sina tekniker inför en instruktör kan vara en väldig anspänning och en stressande situation. Eftersom idrott för barn ska vara lekfull och på barnens villkor har vi valt att endast göra formell gradering för barn från 12 års ålder samt för de yngre barn som avancerat tidigt och är redo att gradera till mon-orange och uppåt. Övriga barn bedöms kontinuerligt under terminen och nya grader (bälten) delas ut vid de sista träningspassen på terminen.

För Karatekul-barn 5, 6 och 7 år gäller följande:

 • Termin 1 – Ett rött band att sy fast på det vita bältet.
 • Termin 2 – Ännu ett rött band att sy fast på bältet.
 • Termin 3 – 1:a mon-rött bälte (ska ha gjort alla tekniker på träning).
 • Termin 4 – 2:a mon-rött bälte (ska ha gjort alla tekniker på träning).
 • Termin 5 – Rött bälte (ska ha gjort alla tekniker på träning).

 För barn 8 till 12 år som graderar upp till gult bälte gäller följande:

 • Ha en närvaro på 80 % eller ha uppvisat utveckling som motiverar ny grad.
 • Ha gjort alla tekniker på träning.
 • Mon-graderas i tre steg till 8:e kyu (rött bälte) och därefter i tre steg till 7:e kyu (gult bälte) – totalt sex terminers träning.

Upp till 13 graderas i mon-grader, dvs halva kyu grader (vit-randiga bälten), därefter kyu grader.

Målet är att alla skall klara av att gradera en gång per termin.

Graderingshandbok

Läs mer i vår graderingshandbok (revision 5, gällande från 2015-02-01).