Förväntningar tävlande

Klubben satsar aktivt på deltagande och framgångar i tävlingar och sponsrar även anmälningsavgifter mm. Klubben har därför följande förväntningar på dem som vill delta i klubbens tävlingsgrupp och i tävlingar:

 

  • Kom i tid
  • Ha med rätt utrustning 
  • Träna aktivt
  • Ha bra attityd till tränare och klubbkamrater
  • Kom utsövd, ät ordentligt och fyll på med vätska innan träning/tävling
  • Kolla vilka regler som gäller för tävlingar du deltar i (reglerna varierar!) så att du har med dig rätt utrustning (dräkt, skydd, mm)
  • Ha med tävlingskort till tävlingar om du fyllt 14

 

Förväntningar föräldrar

Tävling är en verksamhet som tar mycket tid och engagemang, inte bara under träning och förberedelser utan även under tävlingar. Klubben räknar med att du som har barn som deltar i tävlingar, aktivt är med och stödjer ditt barn och deras klubbkompisar som tävlar.

Tävling med många barn kräver stöd av många vuxna. Det behövs en coach vid varje matta (tatami) och ofta är det 3-8 mattor där tävlingar pågår samtidigt. Vid barntävlingar handlar coachens uppgift mest om att se till att rätt barn är vid rätt matta vid rätt tid, samt att finnas där med uppmuntran och stöd för barnen som tävlar.

Det kan behövas funktionärer vid tävlingar vi är med och arrangerar, och det krävs samordning av anmälan och transporter m.m.

Inför varje tävling, stäm av med utpekad coach på vilket sätt du kan hjälpa till.