Försäkring

Alla medlemmar i Nacka karate är olycksfallsförsäkrade genom Svenska karateförbundets idrottsförsäkring när de idrottar i föreningens verksamhet. Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med match, tävling, organiserad träning och även under resor till och från sådana aktiviteter. 
För mer information om vad försäkringen gäller för se: