Etikett i dojon

Dojon är en helgad plats där vi tränar både fyskiskt och mentalt. Eleverna skall respektera dojon. Eleverna skall komma i tid till träningen. - Tag av skorna innan du går in i dojon och ställ dem sedan snyggt i ordning. Buga när du går in i dojon (mot dojons shomen). Var alltid artig mot sensei och andra elever i dojon och omklädningsrummen. Ha inga smycken eller hårspännen på dig under träningen. Tugga aldrig tuggummi eller ät godis i dojon. Gå på toaletten innan träningen börjar. Om du behöver gå under träningspasset måste du anmäla detta till sensei innan du lämnar salen. Håll dina naglar på fingrar och tår kortklippta, för att undvika att skada andra elever när ni tränar tillsammans När sensei kallar till träning, ställ er snyggt på linje, vända mot shomen. Under träningen, lyssna noggrant och uppmärksamt på de instruktioner och råd som ges. När sensei instruerar dig, lyssna uppmärksamt och glöm inte att visa att du har uppfattat och förstått instruktionerna. När avslutningsövningarna är slut, ställ er på linje och sätt er i seiza-ställning. Glöm inte att tacka den som gett dig ett råd om karate. Om du blir skadad, träna inte förrän skadan är helt läkt. Studera träningen under denna tid genom att sitta bredvid och titta på. När du lämnar dojon, glöm inte att buga i dörren (mot shomen).