onsdag
okt262011

Träning under höstlovet v.44

OBS! Höstlovsveckan sker träning som vanligt, förutom lördag den 5:e november då ordinarie träningar är inställda. Dojon står öppen mellan 12-14  för egen träning för vuxna, ungdomar (15 år och uppåt) samt barn som har förälder med sig under hela träningen.  

lördag
okt222011

Årsmöte

Den 22 oktober hölls Nacka WadoRyu Karates ordinarie möte, där ny styrelse valdes. Därefter har styrelsen haft ett konstituerande möte, där följande roller fördelades:

Ove Lundmark, ordförande
Stefan Sörensen, vice ordförande
Elisabet Ekroth, kassör
Anna Sténhoff, sekreterare/informationsansvarig
Michael Caroni, ansvarig inköp material
Jesper Lönnqvist, webbansvarig
Torbjörn Strand, ansvarig för instruktörer

David Hedman, suppleant
Patric Sporrong, suppleant

Under årsmötet valdes även Ove Lundmark till chefsinstruktör (Sensei) för klubben.

Styrelsen arbetar nu med att få upp en fungerande hemsida med aktuell information.

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att arbeta fram en verksamhetsplan och budget för kommande år. Vi kommer att ta oss an detta arbete så fort vi löst de första praktiska uppgifterna som faller på en ny styrelse. Vi har en fantastiskt fin klubb som vi vill måna om och utveckla – alla medlemmar är hjärtligt välkomna att bidra med synpunkter och idéer.

Väl mött!

Page 1 ... 51 52 53 54 55