måndag
aug262019

Klubbläger 12-13/10

Välkomna på klubbläger!!

Lördagen 12/10 kl. 10,00 - 12,00 Alla barn och vuxna med vitt upp til monorange bälte.

Lördagen 12/10 kl. 12,30 - 15,30 Alla barn och vuxna med helorange och uppåt.

Söndagen 13/10 kl  11,00- 15,00 Alla barn och vuxna från helgrönt bälte och uppåt.

 

Det kommer att finnas frukt och lite annat smått och gott som klubben bjuder på!

Tänk på att din Gi måste vara nytvättad!! Gäller båda dagarna!! (Ringorm)

Välkomna!! 

Ingen föranmälan behövs.

Alla övriga pass förutom ABCD är inställda dessa dagar!!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Årsmöte 13/10 kl 15.00 | Main | Viktig information inför terminstarten!!! »