fredag
aug162019

Viktig information inför terminstarten!!!

1. Skor avtages utanför nya träbänkarna!

Vi har köpt två träbänkar som placerats vid ingången till Dojon. Ta av dina skor innan du passerar bänkarna så slipper vi grus och smuts i Dojon!!

2. Ringorm!!!

Ringorm, Tinea Corporis, är en hudsjukdom som orsakas av en svamp, Trichophyton.

Vanligtvis kommer smittan från husdjur.

Den smittar från människa till människa via hudkontakt eller kontakt med kläder och annat som den infekterade varit i kontakt med. Symtomen är röda knottriga, kliande cirkelfomade utslag på huden.

Sjukdomen är i princip "ofarlig" men irriterande och smittsam och måste därför stoppas.

Vi har fall med denna sjudom i klubben!!

Detta krävs för att stoppa spridningen.

1. Mkt. nogrann hygien hos alla som beträder mattan. Händer, fötter och ansikte tvättas med tvål och vatten innan träningspass.

2. Alla kläder, dräkter, toppar, underkläder mm. Måste tvättas i 60 grader för att svampen ska avdödas.

3. Alla skydd, handskar och benskydd måste spritas av efter användning.

4. Behandling ges med svampdödande salva, receptfri, behandling ska fortgå till alla symtom är borta.

Du måste göra uppehåll med träningen i 1 vecka efter påbörjad behandling. 

Om du har utslag men inte vet om det är ringorm kan du fråga mig eller annan med kunskap inom området.

5. Mattan spritas av inför varje träningstillfälle.

Med vänlig hälsning

Ove Lundmark Ordförande och Chefinstruktör (Leg.Läkare)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Klubbläger 12-13/10 | Main | Terminen börjar!!! »