tisdag
apr032018

Inbjudan Karin Hägglund dagsläger i maj

Karate Dojo Katrineholm anordnar ett dagsläger med Karin Hägglund den 5 maj där vi i Nacka är inbjudna att deltaga. Karin är landslagstränare för svenska karatelandslaget samt femfaldig svensk mästarinna och trefaldig nordisk mästarinna i karate. Det kommer garanterat bli en lärorik dag så passa på om ni har möjlighet att ta er dit.

Läs mer om lägret och anmäl er på nedan länk.

http://www.swekarate.se/Kalender?calendarEventID=45935280

Vid frågor - kontakta Katrineholm på nedan mail eller prata direkt med Gigi i Nacka Karate.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Ingen träning 2018-05-10 | Main | Påskschema »