måndag
nov262018

Hoodies

Nu går det att beställa Nacka Karate Hoodies!

De finns i svart eller vitt och i herr/dam/barnmodell.

Priset är 395:- per hoodie.

Beställ genom att betala in rätt belopp på Swish 123 671 2517.

Glöm inte att ange ditt efternamn, färg, storlek och dam/herr/barn på din inbetalning.

Sista dag att beställa är söndag 2:a december.

Leverans kommer enligt plan (=förhoppningsvis) ske innan jul och era hoodies kommer att finnas på skinkpassen för avhämtning.

Frågor? Välkommen att maila till gedda@spotify.com

För storlekstabeller m.m. klicka här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Skinkpass | Main | Nacka Karate - Utmärkt förening »