torsdag
nov152018

Karin Hägglund föreläsning/träning 2019-01-19 Katrineholm

 

Oavsett om ni sett den eller inte: i slutscenen, i den avgörande finalen, säger tränaren Mr. Miyagi till Daniel-san när han ligger under: "It's ok to lose to opponent but must not lose to fear".

Att våga fortsätta, prova nya vägar, även när det inte går som man tänkt sig.

Nu har du chans att träffa Karin i Katrineholm! Det blir karateträning men också föreläsning och workshop för unga och deras föräldrar.

TID: 19/1-2019, 10.00-15.00

PLATS: Karate Dojo Katrineholm (Kungsgatan 2)

PROGRAM:

10-12 Karatepass för de som tränar Karate

12-13 Lunch ingår

13-15 Föreläsning med konkrekta tips och övningar för unga och föräldrar. Hur kan man förbereda sig på bästa sätt för träning och tävling? Vad är bra att tänka på? Varför är det viktigt att vara sin egen bästa kompis för att lyckas?

KOSTNAD: 600 kr (Heldag + lunch och fika samt signerad keps av Karin) alt. 300 kr (Enbart föreläsning inkl. fika)

ANMÄLAN: maila till jackie.vu@outlook.com senast 5/1-19

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Terminsavslutning och gradering | Main | Höstlov = Skinkpass »