onsdag
sep042019

Storstädning av Dojon!!!

Den 16/9 kl 18.00 kommet vi att storstäda Dojon samt vända på mattorna. 
All träning den kvällen är inställd!
Alla som har möjlighet att delta är välkomna!
Ju fler dess bättre och snabbare går det!
Välkomna!!onsdag
sep042019

Årsmöte 13/10 kl 15.00

Hej alla medlemmar i Nacka Karate. 

Härmed kallas till årsmöte för medlemmar. Årsmötet hålls den 13/10-2019 med start kl. 15.00

Adress: Griffelvägen 17 Dojo. 

 

Dagordning:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens berättelse

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionenavser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d) en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid a 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13. Övriga frågor.

 

 

Dagorning kommer att anslås i Dojon. 

Välkomna

 

måndag
aug262019

Klubbläger 12-13/10

Välkomna på klubbläger!!

Lördagen 12/10 kl. 10,00 - 12,00 Alla barn och vuxna med vitt upp til monorange bälte.

Lördagen 12/10 kl. 12,30 - 15,30 Alla barn och vuxna med helorange och uppåt.

Söndagen 13/10 kl  11,00- 15,00 Alla barn och vuxna från helgrönt bälte och uppåt.

 

Det kommer att finnas frukt och lite annat smått och gott som klubben bjuder på!

Tänk på att din Gi måste vara nytvättad!! Gäller båda dagarna!! (Ringorm)

Välkomna!! 

Ingen föranmälan behövs.

Alla övriga pass förutom ABCD är inställda dessa dagar!!

fredag
aug162019

Viktig information inför terminstarten!!!

1. Skor avtages utanför nya träbänkarna!

Vi har köpt två träbänkar som placerats vid ingången till Dojon. Ta av dina skor innan du passerar bänkarna så slipper vi grus och smuts i Dojon!!

2. Ringorm!!!

Ringorm, Tinea Corporis, är en hudsjukdom som orsakas av en svamp, Trichophyton.

Vanligtvis kommer smittan från husdjur.

Den smittar från människa till människa via hudkontakt eller kontakt med kläder och annat som den infekterade varit i kontakt med. Symtomen är röda knottriga, kliande cirkelfomade utslag på huden.

Sjukdomen är i princip "ofarlig" men irriterande och smittsam och måste därför stoppas.

Vi har fall med denna sjudom i klubben!!

Detta krävs för att stoppa spridningen.

1. Mkt. nogrann hygien hos alla som beträder mattan. Händer, fötter och ansikte tvättas med tvål och vatten innan träningspass.

2. Alla kläder, dräkter, toppar, underkläder mm. Måste tvättas i 60 grader för att svampen ska avdödas.

3. Alla skydd, handskar och benskydd måste spritas av efter användning.

4. Behandling ges med svampdödande salva, receptfri, behandling ska fortgå till alla symtom är borta.

Du måste göra uppehåll med träningen i 1 vecka efter påbörjad behandling. 

Om du har utslag men inte vet om det är ringorm kan du fråga mig eller annan med kunskap inom området.

5. Mattan spritas av inför varje träningstillfälle.

Med vänlig hälsning

Ove Lundmark Ordförande och Chefinstruktör (Leg.Läkare)

lördag
aug102019

Terminen börjar!!!

Välkomna till höstterminen!!

Startar gör vi den 19/8 med samma tider som förra terminen. 

Nybörjarintagningen veckan därpå, alltså tisdagen den 27/8 kl 17.30

Glöm inte: Nytvättad GI, välansade naglar och ett glatt humör!!

Dojo Kun!!

Hälsningar från Ove Lundmark

Ordförande och Chefinstruktör Nacka Karate